• Zbieramy elektrośmieci

     • Drodzy uczniowie i rodzice !!!

      Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

      Termin Akcji: 1 – 3 marca 2021 r.

      Miejsce zbiórki: wyznaczony  teren na parkingu szkolnym

       

      W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

      Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty

      sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

      ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP

      NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK

     • Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

     • 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej. Z tej okazji Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach przygotowały akcję edukacyjną skierowaną do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Informacje na temat konkursu dostępne będą również na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na jego profilu Facebook od 10 lutego 2021 roku.

      Załączniki

       112 - Regulamin konkursu

      Data: 2021-02-10, rozmiar: 342 KB

       Numer 112 konspekt lekcji I-IV

      Data: 2021-02-10, rozmiar: 18 KB

       Prezentacja Numeru Alarmowego 112.ppsx

      Data: 2021-02-10, rozmiar: 399 KB

     • XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS

     • Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

      Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

      Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny oraz Wieści Rolnicze – Portal dla rolników.

      Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Ponieważ oferta edukacyjna KRUS od początku działania instytucji kierowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi, organizacja Konkursu pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

      Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniemi zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

      Szczegóły w Regulaminie Konkursu

      Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

      Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca zamieszkania jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskać można szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w Konkursie. 

     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • We wtorek, 9 lutego, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata. 

      Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Razem dla lepszego internetu!”. Podczas obchodów DBI 2021 organizatorzy chcą zaprosić do wspólnego działania, aby internet był bezpieczniejszym i lepszym miejscem dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

     • Informacja Rady Rodziców

     • SZANOWNI   RODZICE!

      Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców. Realizacja wielu przedsięwzięć związanych ze szkołą jest uzależniona od stanu konta Rady. Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców:

      21 8520 0007 2002 0046 6079 0001

      Bank Spółdzielczy oddział w Bliżynie

      W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

      Wszystkim Rodzicom, którzy, opłacając składki, wspierają finansowo Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy.

      Rada Rodziców