• Wiosenna przerwa świąteczna

     • Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od 01.04. do 06.04.2021 r. W okresie tym nie będą prowadzone zajęcia zdalne.

     • Oferta Zespołu Szkół Ekonomicznych

     • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      Kto z Was nie słyszał o „Ekonomiku”? W powiecie skarżyskim nie ma chyba nikogo, kto nie miałby
      w rodzinie absolwenta naszej szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
      w Skarżysku- Kamiennej jest bowiem szkołą z 94-letnią tradycją i wieloma sukcesami na koncie. Nie spoczywamy jednak na laurach: inspiruje nas działanie, w którym koncentrujemy się na innowacyjnym rozwoju i pracy na rzecz młodzieży, czego najlepszym dowodem jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy w 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r, 2020r, 2021r. w którym nasza szkoła znalazła się wśród 25 najlepszych techników w woj. świętokrzyskim i  zajęła zaszczytne pierwsze miejsce w tej grupie szkół w powiecie skarżyskim. Ten sukces cieszy i  jednocześnie  daje motywację do dalszej pracy.

      Choć w codziennej pracy skupiamy się na sprawach bieżących i rozwiązywaniu aktualnych problemów, nie zapominamy także o tym, co nas ukształtowało:  dziewięćdziesiąt cztery lata  historii naszej szkoły. Regularnie, co pięć lat, organizujemy uroczyste jubileusze skłaniające do refleksji
      i dające okazję do wspomnień oraz pochylenia się nad dorobkiem byłych pracowników i uczniów placówki. 28 października 2017 r. obchodziliśmy święto 90–lecia naszej szkoły połączone z uroczystym  zjazdem absolwentów.

      Główne profile kształcenia są w naszej szkole od lat związane z finansami administracją i usługami. Oferujemy naukę w 7 zawodach: technik informatyk, technik reklamy technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik rachunkowości, technik spedytor, technik handlowiec. Nasza oferta jest stała, ściśle związana z potrzebami rynku pracy. Branże ekonomiczna, informatyczna, hotelarska, handlowa niezmiennie poszukują pracowników, nie brak ofert również w sektorze reklamowym i spedycji. Proponowane przez nas kierunki kształcenia gwarantują więc stabilne perspektywy pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Obecnie uczy się u nas 571 uczniów
      w 22 oddziałach. Ekonomik cieszy się popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych.
      W ubiegłym roku przyjęliśmy 6 klas pierwszych. Cieszy nas to, że uczniowie wybierają naszą szkołę. To świadczy o jakości kształcenia i dobrych warunkach, jakie im stwarzamy.

      Szkoła nastawiona jest na potrzeby uczniów. Młodzież ma dostęp do pracowni przedmiotowych,
      6  pracowni komputerowych - w tym 3 nowych zakupionych ze środków UE w 2019/2020r., z dwoma drukarkami 3D
      firmy Zortrax M200 Plus i Robo 3D,  Internetu – szybkiego łącza OSE, biblioteki
      z centrum multimedialnym oraz zaplecza sportowego z nowym, wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym, które zostało oddane do użytku w maju 2019 roku.

      Przed dwoma laty szkoła podpisała umowy patronackie z uczelniami wyższymi-  Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską.

      Jesteśmy technikum, więc jednym z naszych priorytetów jest wysoki poziom kształcenia zawodowego,
      w tym także praktycznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy absolutnym liderem
      w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej – ponad 1 596 543 Euro
      pozyskanych na kształcenie zawodowe. Dzięki środkom unijnym jesteśmy w stanie zaproponować uczniom praktyki zagraniczne
      w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii oraz dodatkowe kursy zawodowe z grafiki komputerowej i obsługi drukarki 3D.

      Od 2015 roku Zespół Szkół Ekonomicznych współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W ramach tej współpracy co roku ok. 100 uczniów odbywa  płatne staże u pracodawców, za które otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2000 zł, uczestniczy w dodatkowych kursach prowadzonych na terenie szkoły przez specjalistów zewnętrznych, ukończenie których pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami;
      w bieżącym roku szkolnym prowadzone są kursy: Grafika komputerowa, Druk 3D, Systemy mobilne
      w biznesie, Kurs Baristy, Prowadzenie Spraw Kadrowo- Płacowych oraz dedykowany przyszłym spedytorom kurs Obsługa Programu Speedtrans 8.

      Należy także wspomnieć, że najlepsi uczniowie pobierający naukę w klasach o profilu technik spedytor corocznie nagradzani są bezpłatnym kursem na prawo jazdy kategorii B w skarżyskiej firmie Olimp Nauka Jazdy, fundowanym dzięki hojności właściciela firmy.

      Na podstawie zawartego z Centrum Informacji Księgowej porozumienia, począwszy od ubiegłego  roku szkolnego nasza szkoła stała się ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym są przeprowadzane egzaminy na Certyfikat Księgowego. Wszyscy chętni uczniowie mogą zdobyć więc dodatkowe kwalifikacje bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i bez dodatkowego stresu wynikającego z konieczności zdawania egzaminu w obcym miejscu.

      W ubiegłym roku szkolnym szkoła nawiązała współpracę z kolejnymi dwiema instytucjami: Narodowym Bankiem Polskim, który w ramach projektu „Mikołaj Kopernik postawił na edukację” dofinansowuje organizację Warsztatów Przedsiębiorczości Ekonomika oraz Konkursu Przedsiębiorczości Ekonomika, dzięki czemu szkoła może fundować zwycięzcom wartościowe nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, smartfony itp.,  jak również z MBankiem, którego Fundacja dofinansowuje projekty „Matematyka jest wokół nas” i „Zabawy z matematyką”.

      26 lutego 2021 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej szkole Akredytację w sektorze "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027.Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027.

       „Ekonomik” jest także od lat Szkołą Olimpijską. Młodzież szczególnie chętnie bierze udział
      w olimpiadach związanych z przyszłym zawodem i to właśnie w nich odnosi znaczące sukcesy. Nasza szkoła stawia na rozwijanie zainteresowań, zdolności i kreatywności uczniów. Staramy się każdemu
      z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy ich do pracy stosując z jednej strony wzmacnianie pozytywne: zachęcamy do wysiłku, nagradzamy
      i tworzymy przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę, z drugiej zaś tworząc warunki do aktywnej samorealizacji.

      Szkoła ma świetną lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz dobre zaplecze dydaktyczne, systematycznie wzbogacane o nowoczesne środki wspomagające procesy dydaktyczne. Dysponujemy sześcioma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, jak również pracowniami multimedialnymi, przestronną salą gimnastyczną i dobrze wyposażoną siłownią. Budynek szkolny został w 2010 roku poddany termomodernizacji, a opiekunowie pracowni, wychowawcy i młodzież bardzo starają się
      o atrakcyjną i przyjazną aranżację poszczególnych sal lekcyjnych.

       

                                                                                                                                                                                                    Dyrektor ZSE -  Joanna Romanowska

    • SRZĄTAMY LASY BLIŻYŃSKIE - 20.03.2021
     • SRZĄTAMY LASY BLIŻYŃSKIE - 20.03.2021

     • Organizatorem akcji jest Agata Milczarek

      Z okazji pierwszego dnia wiosny oraz dnia lasu organizowana jest akcja sprzatania lasu.

      Osoby, które chcą wziąć udziałał w akcji, spotykają się 20.03.2021 o godzinie 10.00 na ulicy Zafabrycznej (przy Polifarbie)

      O worki i odbiór śmieci zabda Nadleśnictwo Suchedniów. 

     • Lektury dostępne – kolejne materiały udostępnione

     • Udostępniliśmy kolejne pozycje Lektur dostępnych, które obok tekstu oryginalnego zawierają również lekturę przetłumaczoną na PJM oraz wersję z tekstem łatwym do czytania (ETR). Z myślą o edukacji wszystkich uczniówj publikujemy dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Henryka Sienkiewicza. Teksty reprezentują różne gatunki literackie. Można wśród nich znaleźć „Mazurek Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego, fraszki Jana Kochanowskiego, nowelę Bolesława Prusa czy kolejne utwory Braci Grimm i Jana Christiana Andersena. Zapraszamy do korzystania.