• Wywiadówki - styczeń 2021

     • 03.02.2021 r.,

      Środa, godz. 16.00

      Klasy:

      1 b, 1 a, 2 a

      6 a, 4 b

      5 a, 7a

       

      04.02.2021 r.,

      Czwartek, godz. 16.00

      Klasy:

      2 b, 3 a

      4 a, 6 b,

      7 b, 8 a

     • POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

     • POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

      W STYCZNIU 2021 r. BĘDĄ WYDAWANE

      OD DNIA 21.01.2021 /CZWARTEK/

      OPŁATA ZA POSIŁKI

      STYCZEŃ 2021 - 16,80 zł.

      płatne do 22 stycznia 2021r.

      Należność za posiłki są regulowane z góry w terminie do dnia 20 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

      Wpłaty wyłącznie przelewem  na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w Bliżynie:

      Szkoła Podstawowa w Bliżynie, ul. Piaskowa 6

      67 8520 0007 2004 4000 0718 0006

      w tytule: imię i nazwisko ucznia oraz klasa

     • Powrót do szkoły klas I - III

     • Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie.