• Wywiadówka

     • Szanowni Państwo,

      informujemy, że wywiadówki odbędą się 23 września 2021 r., o godz. 16.00.

     • Konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”

     • Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”.

      Celem konkursu jest uczenie dzieci ze szkół podstawowych bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji.

      Zgłoszenia od szkół przyjmowane będą telefonicznie lub mailowo do 30 września 2021 roku.

      Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://dwaskrzydlaaniola.pl/?cat=9

     • Bus szkolny

     • Rozkład jazdy busa szkolnego od 2 września 2021 r.:

      Bugaj – 7. 25

      Brzeście Górne (zakręt) – 7.28

      Zagórze pętla – 7.30

       

      Powrót:

      Pn. - Czw. - 14.45

      Pt. - 14.05

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie:

      8.00. - klasy IV - VIII (boisko "Orlik" lub sala gimnastyczna w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych)

      9.00. - msza św. w kościele św. Ludwika

      10.00. - oddział przedszkolny i klasy I - III (boisko "Orlik" lub sala gimnastyczna w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych)

      Po wspólnym spotkaniu wychowawcy klas spotkają się ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych:

      oddział przedszkolny - sala nr 4,

      klasa 1 a - sala nr 6,

      klasa 2 a - sala nr 5,

      klasa 2 b - sala nr 1,

      klasa 3 a - sala nr 3,

      klasa 3 b - sala nr 2,

      klasa 4 a - sala nr 8,

      klasa 5 a - sala nr 11,

      klasa 5 b - sala nr 21,

      klasa 6 a - sala nr 18,

      klasa 7 a - sala nr 7,

      klasa 7 b - sala nr 12,

      klasa 8 a - sala nr 17,

      klasa 8 b - sala nr 19.

       

      Wejściem głównym (przez taras) wchodzą do szkoły klasy: oddział przedszkolny, 1a, 2b, 3b, 5b, 7b, 8b.

      Wejściem gospodarczym (od strony boiska) wchodzą do szkoły klasy: 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a.

      Drodzy Państwo, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS nadal obowiązują nas zasady reżimu sanitarnego. Wspólnie musimy zadbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i wytyczne Ministerstwa.

      Uczniowie z klas V - VIII na spotkania z wychowawcami proszeni są o wchodzenie do szkoły bez opiekunów.  Uczniowie  z oddziału przedszkolnego oraz z klas I - IV mogą wejść z jednym opiekunem, przy zachowaniu zasad  bezpieczeństwa sanitarnego (maseczka i dezynfekcja rąk). Szczegółową strategię funkcjonowania szkoły przedstawimy w najbliższym czasie.

       

       

       

     • Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

     • Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii.

       

      Egzaminy

      W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Dokumenty zawierają zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

      Egzamin ósmoklasisty

      W 2022 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

      Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

      Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminy, punktacja

      Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.

      Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W związku z tym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Oznacza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

      Podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu (przedmiotów) objętego tym egzaminem. W ich przypadku zachowano dotychczasową zasadę, że przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.

      Tak jak do tej pory maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

     • Festiwal Mediów i Sztuki Otwarte Książki

     • 2 lipca rusza Festiwal Mediów i Sztuki Otwarte Książki w plenerze Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach.

      Przez trzy dni z czytelnikami spotkają się m.in. Katarzyna Grochola i Jakub Szamałek, a wieczorne koncerty zagrają Anna Jurksztowicz i Joanna Trzepiecińska. Otworzymy Zagajnik Literacki z okazji 100-lecia Związku Literatów Polskich.

      Zapraszamy na festiwalowe dni plenerowych spotkań autorskich, warsztaty, atrakcje dla dzieci oraz koncerty.

     • Wypoczynek letni. Telefon interwencyjny

     • Od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego działa telefon interwencyjny. Pod numerem 512 172 140 można uzyskać informacje o zgłoszonych wypoczynkach, a także zgłaszać uwagi i wnioski, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji wypoczynku. 

      Zgłoszenia przyjmowane będą w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. Natomiast od godziny 15.30 do 7.30 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele całodobowo powiadomienia można zgłaszać na telefon alarmowy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 987.

     • Życzenia

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      za nami kolejny rok wytężonej pracy i trudnych wyzwań. Gratulujemy wyników na świadectwach szkolnych i sukcesów zdobytych w konkursach. Teraz nadszedł czas, abyśmy mogli cieszyć się ze wszystkiego, co przyniosło zamierzone efekty, ale też odpowiednia chwila, aby dokonać podsumowań i wyznaczyć cele na kolejny rok szkolny.

      Szanowni Rodzice, dziękujemy Wam za wsparcie, którym jesteście przede wszystkim dla swoich dzieci, ale także dla każdej placówki edukacyjnej. Pracownikom administracji i obsługi dziękujemy za całoroczną pracę, nauczycielom za serce i zaangażowanie w przekazywaniu uczniom wiedzy oraz odkrywanie i rozwijanie ich pasji.

      Wszystkim życzymy, aby wakacje były okresem radości, bezpiecznej, udanej zabawy i wytchnienia.

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie

     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • Dnia 25 czerwca 2021r. (piątek) odbędą się uroczystości  zakończenia roku szkolnego 2020/2021 według poniższego harmonogramu:

      godzina 7.50 –  uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy VIII

      godzina 9.00 – msza święta w kościele św. Ludwika

      godzina 10.00 – zakończenie roku szkolnego dla klas I - VII

     • Podręczniki do religii

     • Podręczniki do religii na bazie Programu nauczania religii z 2010 r. i z 2018 r. zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego  Konferencji Episkopatu Polski pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
       

      6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA –- podręcznik

      Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM –  podręcznik

      Kl. II – BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA - JEZUSA (w przygotowaniu) - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

      Kl. III – przyjmujemy pana Jezusapodręcznik i zeszyt ćwiczeń

      Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

      Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

      Kl. VI – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA (w przygotowaniu) - podręcznik

      Kl. VII (Kl. I gim.) – Spotkanie ze Słowem – podręcznik

      Ki. VIII (Kl. II  gim.)ABY NIE USTAĆ W DRODZE podręcznik

     • Spotkanie on-line dotyczące szczepień wśród dzieci i młodzieży – zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców

     • Szanowni Państwo

      Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

      Kuratorium Oświaty wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach organizuje w dniu 23.06.2021 r. o godz.12.00  spotkanie on-line dotyczące szczepień wśród dzieci i młodzieży.

      Podczas spotkania Pan Bartosz Stemplewski dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego opowieo zaangażowaniu placówki w program szczepień i działaniach jakie szpital prowadzi w tym zakresie. Natomiast lek. med. Paweł Pabjan kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, wyjaśni czym jest szczepionka, jakie korzyści daje zaszczepienie się, jakie są mity na temat szczepień.

      Link do spotkania:

      https://youtu.be/fq4TYMqB4VM

      W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań poprzez czat.

     • Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

     • Organizacja szczepień

      Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny). 

      Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

      Mapa punktów szczepień.  

      Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

      Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

      • zgodę rodzica,
      • kwestionariusz,
      • kwalifikację lekarza,
      • szczepienie.

      Harmonogram szczepień po wakacjach 

      Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. 

      Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu: 

      • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 
      • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
      • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

      Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

      Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

      Dlaczego warto się zaszczepić? 

      Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych. 

      Jak działa szczepionka? 

      Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna. 

     • Szczepienia uczniów od 12. roku życia

     • Od 7 czerwca br. rozpoczną się szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jak dotąd najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia przeciwko COVID-19. Razem z grupą 16-18 lat zaszczepić się może ponad 2,5 mln uczniów z ok. 24 tys. szkół i placówek oświatowych. Dodatkowa akcja szczepień dla uczniów zostanie zorganizowana we wrześniu, po ich powrocie z wakacji.

       

      Obecnie uczniowie będą mogli szczepić się na takich samych zasadach, jak wszyscy obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. Aktualne toczą się również badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat. Wyniki ekspertyz poznamy we wrześniu.

      - Szczepienia organizowane przez szkoły dla uczniów rozpoczną się we wrześniu i będą dobrowolne. W drugim tygodniu września będą zbierane kwestionariusze medyczne od rodziców dzieci, które się do tego czasu nie zaszczepią. Na podstawie kwestionariuszy od 13 do 17 września przeprowadzimy akcję szczepień w szkołach – podkreślił minister Przemysław Czarnek.

      Harmonogram szczepień

      Znany jest haromonogram działań związanych ze szczepieniami młodzieży w wieku od 12-18 roku życia w szkołach. Już wkrótce do szkół dotrą podstawowe informacje dotyczące szczepień, a także poszczególnych etapów oraz miejsc, w których będzie można się zaszczepić.

      Akcja informacyjna będzie kontynuowana także po wakacjach od 1 do 3 września 2021 r.

      Kolejny krok to zbieranie przez dyrektorów szkół kwestionariuszy ze zgodą od rodziców bądź opiekunów. Ten etap będzie trwał od 6 do 10 września br.

      Tydzień szczepień we wrześniu

      W trzecim tygodniu września (od 13 do 17 września) odbędzie się tzw. tydzień szczepień, podczas którego wszyscy chętni uczniowie będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

      Szczepienia będą organizowane przez szkoły i realizowane z wykorzystaniem istniejących punktów szczepień populacyjnych, powszechnych lub mobilnych.

      Podczas szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą mogli towarzyszyć rodzice. Akcja szczepień w wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby chętnych. Odpowiednie służby medyczne będą w tej sprawie współpracowały z dyrektorami szkół i placówek.