• Szkoła pamięta

     • Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

     • Nauka zdalna w klasach IV - VIII

     • Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

     • Szkolne Koło Wolontariatu

     • W ubiegłym roku szkolnym nasze Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się w zbiórkę środków na budowę Domu Hospicyjnego dla Dzieci.Przekazujemy podziękowanie od Fundacji "Z Serca Dla Serca" dla wszystkich,którzy serce okazali.

     • Wejście do budynku szkoły

     • Od 2 września 2020 r.

      Wejściem głównym (przez taras) wchodzą do szkoły klasy: 01, 1b, 2b, 4a, 6a, 6b, 8a.

      Wejściem gospodarczym (od strony boiska) wchodzą do szkoły klasy: 1a, 2a, 3a, 4b, 5a, 7a, 7b.

    • Rozkład jazdy busa szkolnego 2020/2021
     • Rozkład jazdy busa szkolnego 2020/2021

     • Bliżyn – Bugaj – Zagórze – Bliżyn

      od 2 września 2020 r.

      Bugaj – 7. 25

      Brzeście Górne (zakręt) – 7.28

      Zagórze pętla – 7.30

       

      Powrót:

      Pn. - Czw. - 14.45

      Pt. - 14.05

       

      Informujemy, że uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

     • Podstawowe procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID - 19

     • Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie

       

      • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      • Opiekunowie odprowadzający dzieci z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • Opiekun przebywający w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
      • Opiekunowie uczniów pozostałych klas odprowadzają podopiecznych do wejść szkolnych, zachowując zasady wymienione w podpunktach a, b, c.
      • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
      • Obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk podczas wejścia do szkoły, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      • Dzieci do szóstego roku życia nie dezynfekują rąk płynem, jedynie myją ręce ciepłą wodą z mydłem.
      • Wszyscy uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa w szatni, a uczniowie klas 4 – 8 także podczas przerw lekcyjnych i przemieszczania się po szkole.
      • Uczniowie przebywający na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, pomieszczeniu, w którym odbywa się spożywanie posiłku, na świetlicy.
      • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      • Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział.
      • Klasy 4 – 8 zostają przypisane do sal lekcyjnych i w nich odbywają zajęcia, oprócz informatyki i wychowania fizycznego:

                                                       4 a – sala nr 11,

                                                       4 b – sala nr 21,

                                                       5 a – sala nr 18,

                                                       6 a – sala nr 7,

                                                       6 b – sala nr 12,

                                                       7 a – sala nr 17,

                                                       7 b – sala nr 19,

                                                       8 a – sala nr 9.

      • W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
      • Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.
      • W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie ad hoc z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego umawiania się, z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

      Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi szkoły spotkanie z nauczycielem, podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • 1 września 2020 r. (wtorek):

      • godz. 9.00 - inauguracja dla oddziału przedszkolnego i klas pierwszych (uczniowie i rodzice) na boisku Orlik lub w sali gimnastycznej, następnie spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 
      • oddział przedszkolny - sala nr 4, klasa 1 a - sala nr 5, klasa 1 b - sala nr 1,
      • godz. 9.30 - spotkania uczniów klas 2, 4 i 5 z wychowawcami
      • klasa 2 a - sala nr 3, klasa 2 b - sala nr 2, klasa 4 a - sala nr 11, klasa 4 b - sala nr 21, klasa 5 a - sala nr 18,
      • godz. 10.00 - spotkania uczniów klas 3, 6, 7 i 8 z wychowawcami
      • klasa 3 a - sala nr 6, klasa 6 a - sala nr 7, klasa 6 b - sala nr 12, klasa 7 a - sala nr 17, klasa 7 b - sala nr 19, klasa 8 a - sala nr 9,

      Wejściem głównym (przez taras) wchodzą do szkoły klasy: 01, 4a, 4b, 6a, 6b i 7a.

      Wejściem gospodarczym (od strony boiska) wchodzą do szkoły klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 5a, 7b, 8a.

      W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych wychowawcy mogą zorganizować spotkania na powietrzu.

       

     • Wakacje w muzeum

     • Spędzacie wakacje w kraju i szukacie letnich inspiracji? Interesuje was wypoczynek, który łączy edukację i rozrywkę? Jeśli tak, to gorąco zachęcamy do śledzenia akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wakacje w muzeum”. To wyjątkowa mapa zabytkowych miejsc, wystaw i innych atrakcji, które warto zobaczyć w ramach rodzinnego poznawania Polski.

      „Wakacje w muzeum” to propozycja przede wszystkim dla rodzin z dziećmi, które w czasie letniego wypoczynku chcą łączyć edukację z rozrywką. W ramach akcji powstała mapa zabytkowych miejsc, wystaw i innych atrakcji ze wszystkich regionów Polski. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce w ten sposób inspirować odpoczywających i wspierać ich w planowaniu letnich wypraw po kraju.

      Szczegóły akcji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/wakacje-w-muzeum.

     • #DobreWakacje

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna akcję #DobreWakacje. Każdego dnia do końca wakacji będziemy zamieszczać na naszych kanałach internetowych informacje o wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych oraz ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu. Będziemy również przypominać o bezpieczeństwie podczas wakacji. Chcemy w ten sposób wesprzeć uczniów i rodziców, którzy ze względu na pandemię koronawirusa musieli zmienić lub ograniczyć swoje plany wypoczynkowe.

     • Bezpieczny wypoczynek

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

       

      Wytyczne dla organizatorów wypoczynku

      Przygotowane wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp. Opisana została również procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

      Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży. W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.

      W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2  na 1 osobę.  Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

      Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

      Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

      Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

      Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.

      Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy.

      Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

     • .

     • Szanowni Państwo,

      zakończenie zajęć edukacyjnych to ważna chwila dla całej społeczności szkolnej: Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. W tym roku nie pożegnamy się podczas uroczystej akademii, ale uzyskane oceny na pewno wszystkich ucieszą. Dziękujemy Nauczycielom za rzetelne wypełnianie swoich zadań, Rodzicom za zaangażowanie, Uczniom za czas poświęcony nauce i rozwijaniu umiejętności.

      Wszystkim Państwu składamy życzenia bezpiecznych, miłych, słonecznych i zdrowych wakacji. Niech będą one czasem zasłużonego wypoczynku i radości, a zgromadzona podczas letnich tygodni energia pozwoli wrócić w przyszłym roku szkolnym do kolejnych zadań i planów.

       Z serdecznymi pozdrowieniami

      Dyrekcja

      Szkoły Podstawowej im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie